MOKUSO

Mokuso er en del av tanketreningen som blir kalt Mushin og som kommer fra Zen Buddismen. En må prøve å vende tilbake til den psykiske tilstanden som et nyfødt barn har, det vil si uten følelse av frykt, bekymring, pine, kulde og så videre. En baby kan ikke vite om disse tingene på forhånd og er derfor heller ikke redd og nøler ikke med å handle. En voksen derimot kjenner frykt og er redd. Når han blir angrepet kjenner han seg anspent og er ofte handlingslammet mot angriperen fordi bevegelsene er hemmet.

Dersom en ser en vakker blomst, så konsentrere tanken seg normalt om den, men med «tom tanke» (mokuso) så er sinnet oppmerksom på alt annet i tillegg til blomsten.

Så når en kjemper mot en fiende og bare konsentrerer seg om blokkeringsteknikker så blir tanken lett begrenset til bare den ene bevegelsen. Men dersom tanken er «tom» (og blokkering godt nok innøvd) så er kroppen i stand til å gjøre neste bevegelse automatisk, og bevegelsen vil alltid være naturlig. Dersom kroppen er anspent, så er det sløsing med krefter og begrenser hurtigheten. Det er viktig å kunne bevege seg uten å være bevisst om det – og denne følelsen blir kalt Mushin. Mokuso er en del av treningen til Mushin.

SLIK ØVER DU INN MOKUSO

Sitt i Seizastilling (på kne). Sitt med ryggen strak, haken inntrukket og øynene halvveis lukket igjen. Se på et punkt på gulvet to meter fremfor deg.

OBS! Ved all meditasjon er det ekstremt viktig å være strak i ryggen og ha en god kropps holdning.

I begynnelsen er det vanskelig å tømme tanken (sinnet) så det første steget blir å øve inn Susoku-Kan, det vil si tankekontroll. Får å gjøre dette teller du langsomt fra en til ti inni deg om igjen og om igjen. Pust inn når du teller til en og ut når du teller til to og så videre. Tenk ikke på noe annet enn å telle. Dersom du kan gjøre dette i 30 minutter, da kan du kontrollere tanken din.

Neste steg er å tømme tanken. Dersom du er nødt til å tenke på at du skal tømme tanken, da er den ikke tom – det skal ikke ligge noe anstrengelse bak. Når du kan gjøre dette vil du merke stor forskjell i frikampen din.

6kataprinsipperDe 6 kataprinsipper

1. Ikita Kata.
Kata må være “levende” og fremført med følelse og mening.

2. Inen.
Kata må fremføres med “spirit”.

3. Chikara no Kyojaku.
Kata bør fremføres med variasjon av kraft. Teknikken kan være sterk eller ettergivende, hard og deretter myk.

4. Waza no Kankyu.
Kata bør fremføres med variasjon i timingen av bevegelsen, noen ganger raske bevegelser, noen ganger rolige bevegelser.

5. Kisoku no Donto.
Kata må fremføres med riktig rytme i pustingen, korrekt tidspunkt for innpust og utpust.

6. Balanse.
Riktig balanse må holdes i gjennomføringen av kata.


kataprinsipp1kataprinsipp2kataprinsipp3kataprinsipp4kataprinsipp5kataprinsipp6


Karate Ni Sentenashi

Karate Ni Sentenashi er en grunnleggende og meget essensiell del av karatetreningen. Det betyr at en karateutøver aldri skal angripe først, verken fysisk eller mentalt. For å kunne forstå dette fullt ut kreves det mange år med hard og korrekt trening.

Etter hvert som utøveren vokser i skikkelse, så vil også manerene og etiketten vokse. Både utad, og enda viktigere, innad i seg selv.

Inkludert i konseptet 'Karate Ni Sentenashi' er intens, meningsfull karatetrening og korrekt dojo etikette.

Ansvar
Som medlem i WIKF Norge plikter du å være lojal mot stilart, instruktør, klubb og de mål som disse setter. Dette er en forutsetning for graderinger. Korrekt karatetrening kan gi utøverne utvikling i flere tiår, men endrer man hovedprinsipper eller viktige detaljer kan man miste mange av de positive effektene slik trening gir.

Din kunnskap om kampteknikker må kun brukes i situasjoner der du selv, familie eller andre er i alvorlige eller livstruende situasjoner. Hvis du bryter disse reglene vil du bli fratatt alle graderinger og eventuelt klubbmedlemskap etter gjeldende norske lover og regler.


karate_ni_sentenashi


Dojo kun

Disse leveregler må tjene som motto for den ånden som seriøse karateutøvere må forsøke å etterleve dersom de ønsker å få best mulig utbytte av treningen. De er eksempler på en holdning som forskriver en måte å leve på, og følger man disse blir karate en del av ens livsstil.

1. Reisetsu O Mamori (Hold deg til reglene)

I dojoen (treningslokalet) skal man trene hardt og holde seg til reglene. Disiplin er en viktig og nødvendig del av all japansk kampkunst (budo).

2. Shingi O Omanji (En elev skal være lojal mot sin sensei)

Dette er den viktigste regelen innen karate og annen japansk kampkunst. Karate læres fra instruktør til elev gjennom flere tiår, og den som ikke er lojal mot instruktøren sin kan aldri klare å lære korrekt etikette eller få dyp forståelse av budo.

3. Jojitsu Ni Oberezu (Instruktører og elever er ikke like)

I dojoen må du respektere instruktøren din. Utenfor dojoen kan du være venner med din sensei, men du skal ikke utnytte dette vennskap til å få fordeler innen karate.

4. Shinkenmi Ni Tesseyo (Vær seriøs når du trener)

Man skal ikke fleipe, mase, røyke, tygge tyggegummi, spise eller drikke i dojoen. Konsentrer deg om karate og tren hardt i alt du gjør. Både besøkende og de som trener skal respektere reglene.

Utdyping:

Disiplin og selvkontroll er meget viktig i karate. Siden vi trener potensielt farlige teknikker er konsentrasjon helt nødvendig for å unngå skader. For å ta vare på detaljene i stilarten er det viktig med lojalitet og perfeksjonering over lang tid. Dersom man ikke er lojal mot sin egen instruktør kan man heller ikke kreve lojalitet hos andre.

dojo_kun


WIKF Norge is representing Wado International Karate-do Federation - Wado Kokusai - in Norway.
The articles at this site will primarily be written in Norwegian language. Over time, the website will add more articles in English language.