Dan-graderingsprogram gjeldende i perioden 2020 - 2022

Forkrav:

Alle kandidater må søke om å få gradere seg før gradering. Ved gradering i Norge på samling med internasjonal instruktør eller annen graderingsberettiget, må søknad sendes til Teknisk Komité (TK) i WIKF Norge senest tre -3- måneder før graderingen. Søknaden skal være attestert av hovedinstruktør i klubben kandidaten trener i. I tilfeller der kandidaten planlegger å gradere seg under en samling i utlandet, skal godkjenning innhentes fra TK med de samme tidskrav som for gradering i Norge.

Juniorer kan kun gradere seg til 1. og 2. dan. Juniorer som graderer til 1. dan kan velge én Ohyo Gumite, Kihon Gumite og Kata fra dan-graderingsprogrammet. Juniorer som graderer til 2. dan har samme utgangspunkt, men må velge ett knivforsvar (Tanto Dori) i tillegg.

En treningsavgift på £20 må betales inn før gradering for dan pensumtrening med sensei Wicks.

En administrativ graderingsavgift på £40 må betales inn før gradering. Avgiften er ikke refunderbar dersom man ikke består graderingen, og kommer i tillegg til beløpet som skal betales ved bestått gradering.

Kandidatene må ha på seg en ren hvit gi, ha med kamphansker samt penn og papir til skriftlig test.

Tidskrav til graderinger:

SHODAN: Jevnlig trening som 1. kyu i minimum 9 måneder før gradering.
NIDAN: Jevnlig trening som 1. dan i minimum 18 måneder før gradering.
SANDAN: Jevnlig trening som 2. dan i minimum 3 år før gradering.
YONDAN: Jevnlig trening som 3. dan i minimum 4 år før gradering.
GODAN: Jevnlig trening som 4. dan i minimum 5 år før gradering

Avgift ved bestått Dan-gradering:
(Avgiften betales kun av de som består graderingen):

SHODAN £130 NIDAN £140 SANDAN £150
YONDAN £180 GODAN £210
ROKUDAN £250
SHICHIDAN £300  HACHIDAN £300  
     
JUNIOR SHODAN £80 JUNIOR NIDAN £100


KIHON TSUKI, KERI, alle grader (grunnteknikker):

     

1. Kette Junzuki

2. Kette Gyakuzuki

3. Kette Junzuki no Tsukomi

4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi

5. Nagashizuki

6. Jodan Mawashigeri

7. Chudan Ushirogeri

8. Surikomi Jodan Sokuto


RENRAKU WAZA, all grader (kombinasjoner):

     

1st - HIDARI HANMI GAMMAE:
OKURIASHI URAKEN CHUDAN - JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI ASHIBARAI USHIROGERI, URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, MIGI MAWASHIGERI GEDAN, HIDARI MAWASHIGERI CHUDAN


2nd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
TOBIKOMIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, NAGASHIZUKI JODAN, MAWATE URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAWASHIGERI CHUDAN, UCHIASHI BARAI, GYAKUZUKI CHUDAN


3rd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
ZENSHINSHITE NAGASHIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAEGERI CHUDAN, (MAEGERI UKE) GYAKUZUKI CHUDAN, HIDARI HIZAGERI, MIGI FURIUCHI EMPI


SANBON GUMITE, alle grader opp til 3dje Dan:

Jodan uke (1 + 4)   Maegeri Uke (2 + 6)

4.og 5. Dan utfører ikke sanbon gumite.


OHYO, KIHON TANTO:

     
 

Ohyo Gumite

Kihon Gumite

Tanto Dori

Idori

Tachi Dori

SHODAN:

4 + 5

3 + 7

ingen

ingen

ingen

NIDAN:

3 + 6

2 + 5

2 + 8

ingen

ingen

SANDAN:

5 + 7

4 + 8

5 + 9

2

ingen

YONDAN:

2 stk *

2 stk *

4 + 10

4

2 + 4

GODAN:
(under 50 år)

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

* Velges av eksiminatør på graderingsdagen


KATA:

     

SHODAN:

Kushanku, Chinto

NIDAN:

Chinto, Rohai og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

SANDAN:

Chinto, Wanshu og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

YONDAN:

Jion, en avansert kata og én Pinan kata som blir valgt av eksiminatør på graderingsdagen

GODAN:

2 avanserte kataer og én Pinan kata som blir valgt av eksaminatør på graderingsdagen

 

JIYU KUMITE og skriftlig test, alle grader


Dan-graderingspensum 2017-2019

Last ned pensum på engelsk

Dan-graderingsprogram gjeldende i perioden 2017 - 2019

Forkrav:

Alle kandidater må søke om å få gradere seg før gradering. Ved gradering i Norge på samling med internasjonal instruktør eller annen graderingsberettiget, må søknad sendes til Teknisk Komité (TK) i WIKF Norge senest tre -3- måneder før graderingen. Søknaden skal være attestert av hovedinstruktør i klubben kandidaten trener i. I tilfeller der kandidaten planlegger å gradere seg under en samling i utlandet, skal godkjenning innhentes fra TK med de samme tidskrav som for gradering i Norge.

Juniorer kan kun gradere seg til 1. og 2. dan. Juniorer som graderer til 1. dan kan velge én Ohyo Gumite, Kihon Gumite og Kata fra dan-graderingsprogrammet. Juniorer som graderer til 2. dan har samme utgangspunkt, men må velge ett knivforsvar (Tanto Dori) i tillegg.

En administrativ graderingsavgift på £35 må betales inn før gradering. Avgiften er ikke refunderbar dersom man ikke består graderingen, og kommer i tillegg til beløpet som skal betales ved bestått gradering.

Kandidatene må ha på seg en ren hvit gi, ha med kamphansker samt penn og papir til skriftlig test.

Tidskrav til graderinger:

SHODAN: Jevnlig trening som 1. kyu i minimum 9 måneder før gradering.
NIDAN: Jevnlig trening som 1. dan i minimum 18 måneder før gradering.
SANDAN: Jevnlig trening som 2. dan i minimum 3 år før gradering.
YONDAN: Jevnlig trening som 3. dan i minimum 4 år før gradering.
GODAN: Jevnlig trening som 4. dan i minimum 5 år før gradering

Avgift ved bestått Dan-gradering:
(Avgiften betales kun av de som består graderingen):

SHODAN £120 NIDAN £130 SANDAN £140
YONDAN £170 GODAN £200
ROKUDAN £250
SHICHIDAN/NANADAN £300    
     
JUNIOR SHODAN £70 JUNIOR NIDAN £90


KIHON TSUKI, KERI, alle grader (grunnteknikker):

     

1. Kette Junzuki

2. Kette Gyakuzuki

3. Kette Junzuki no Tsukomi

4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi

5. Nagashizuki

6. Jodan Mawashigeri

7. Chudan Ushirogeri

8. Surikomi Jodan Sokuto


RENRAKU WAZA, all grader (kombinasjoner):

     

1st - HIDARI HANMI GAMMAE:
OKURIASHI URAKEN CHUDAN - JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI ASHIBARAI USHIROGERI, URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, MIGI MAWASHIGERI GEDAN, HIDARI MAWASHIGERI CHUDAN


2nd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
TOBIKOMIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, NAGASHIZUKI JODAN, MAWATE URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAWASHIGERI CHUDAN, UCHIASHI BARAI, GYAKUZUKI CHUDAN


3rd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
ZENSHINSHITE NAGASHIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAEGERI CHUDAN, (MAEGERI UKE) GYAKUZUKI CHUDAN, HIDARI HIZAGERI, MIGI FURIUCHI EMPI


SANBON GUMITE, alle grader opp til 3dje Dan:

Jodan uke (2 + 3)   Maegeri Uke (3 + 5)

4.og 5. Dan utfører ikke sanbon gumite.


OHYO, KIHON TANTO:

     
 

Ohyo Gumite

Kihon Gumite

Tanto Dori

Idori

Tachi Dori

SHODAN:

1 + 3

2 + 4

ingen

ingen

ingen

NIDAN:

7 + 8

6 + 7

1 + 3

ingen

ingen

SANDAN:

4 + 8

5 + 10

4 + 8

3

ingen

YONDAN:

2 stk *

2 stk *

5 + 6

5

1 + 5

GODAN:
(under 50 år)

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

* Velges av eksiminatør på graderingsdagen


KATA:

     

SHODAN:

Naihanchi, Seishan

NIDAN:

Seishan, Niseishi og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

SANDAN:

Seishan, Bassai og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

YONDAN:

Jion, en avansert kata og én Pinan kata som blir valgt av eksiminatør på graderingsdagen

GODAN:

2 avanserte kataer og én Pinan kata som blir valgt av eksaminatør på graderingsdagen

 

JIYU KUMITE og skriftlig test, alle grader


Dan-graderingspensum 2020-2022

Last ned pensum på engelsk

Dan-graderingsprogram gjeldende i perioden 2014 - 2016

Forkrav:

Alle kandidater må søke om å få gradere seg før gradering. Ved gradering i Norge på samling med internasjonal instruktør eller annen graderingsberettiget, må søknad sendes til Teknisk Komité (TK) i WIKF Norge senest tre -3- måneder før graderingen. Søknaden skal være attestert av hovedinstruktør i klubben kandidaten trener i. I tilfeller der kandidaten planlegger å gradere seg under en samling i utlandet, skal godkjenning innhentes fra TK med de samme tidskrav som for gradering i Norge.

Juniorer kan kun gradere seg til 1. og 2. dan. Juniorer som graderer til 1. dan kan velge én Ohyo Gumite, Kihon Gumite og Kata fra dan-graderingsprogrammet. Juniorer som graderer til 2. dan har samme utgangspunkt, men må velge ett knivforsvar (Tanto Dori) i tillegg.

En administrativ graderingsavgift på £35 må betales inn før gradering. Avgiften er ikke refunderbar dersom man ikke består graderingen, og kommer i tillegg til beløpet som skal betales ved bestått gradering.

Tidskrav til graderinger:

SHODAN: Jevnlig trening som 1. kyu i minimum 9 måneder før gradering.
NIDAN: Jevnlig trening som 1. dan i minimum 18 måneder før gradering.
SANDAN: Jevnlig trening som 2. dan i minimum 3 år før gradering.
YONDAN: Jevnlig trening som 3. dan i minimum 4 år før gradering.
GODAN: Jevnlig trening som 4. dan i minimum 5 år før gradering

Kandidatene må ha på seg en ren hvit gi samt ha med kamphansker og en penn til skriftlig test.

Avgift ved bestått Dan-gradering:
(Avgiften betales kun av de som består graderingen):

SHODAN £120 NIDAN £130 SANDAN £140
YONDAN £170 GODAN £200
ROKUDAN £250
SHICHIDAN/NANADAN £300    
     
JUNIOR SHODAN £70 JUNIOR NIDAN £90


KIHON TSUKI, KERI, alle grader (grunnteknikker):

1. Kette Junzuki

2. Kette Gyakuzuki

3. Kette Junzuki no Tsukomi

4. Kette Gyakuzuki no Tsukomi

5. Nagashizuki

6. Jodan Mawashigeri

7. Chudan Ushirogeri

8. Surikomi Jodan Sokuto


RENRAKU WAZA, all grader (kombinasjoner):

1st - HIDARI HANMI GAMMAE:
OKURIASHI URAKEN CHUDAN - JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI ASHIBARAI USHIROGERI, URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, MIGI MAWASHIGERI GEDAN, HIDARI MAWASHIGERI CHUDAN


2nd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
TOBIKOMIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, NAGASHIZUKI JODAN, MAWATE URAKEN JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAWASHIGERI CHUDAN, UCHIASHI BARAI, GYAKUZUKI CHUDAN


3rd
- HIDARI HANMI GAMMAE:
ZENSHINSHITE NAGASHIZUKI JODAN, GYAKUZUKI CHUDAN, SURIKOMI MAEGERI CHUDAN, (MAEGERI UKE) GYAKUZUKI CHUDAN, HIDARI HIZAGERI, MIGI FURIUCHI EMPI


SANBON GUMITE, alle grader opp til 3dje Dan:

Jodan uke (1 + 4)   Maegeri Uke (4 + 6)

4.og 5. Dan utfører ikke sanbon gumite.


OHYO, KIHON TANTO:

 

Ohyo Gumite

Kihon Gumite

Tanto Dori

Idori

Tachi Dori

SHODAN:

2 + 4

1 + 3

ingen

ingen

ingen

NIDAN:

5 + 6

4 + 9

2 + 10

ingen

ingen

SANDAN:

3 + 8

6 + 8

3 + 7

1

ingen

YONDAN:

2 stk *

2 stk *

1 + 9

2

2 + 3

GODAN:
(under 50 år)

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

2 stk *

* Velges av eksiminatør på graderingsdagen


KATA:

SHODAN:

Kushanku, Chinto

NIDAN:

Kushanku, Jitte og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

SANDAN:

Kushanku, Wanshu og én Pinan kata valgt av eksaminatør på graderingsdagen

YONDAN:

Jion, en avansert kata og én Pinan kata som blir valgt av eksiminatør på graderingsdagen

 GODAN: 2 avanserte kataer og én Pinan kata som blir valgt av eksaminatør på graderingsdagen

 

JIYU KUMITE og skriftlig test, alle grader


Last ned pensum på engelsk

suzuki_spania_2004_106Samfunnet blir stadig tøffere, og hver helg skriver avisene om blind vold. Selvforsvarstrening kan være en god forsikring.

De fleste av oss får heldigvis aldri behov for å forsvare oss fysisk. Men dersom du en gang skulle bli overfalt er det viktig at teknikkene du bruker faktisk fungerer. Da er det ikke nok å trene noen knep en helg.

Karate er en "hard" selvforsvarsform. Det vil si at vi bruker slag og spark i tillegg til kast og nedtagninger. Vår filosofi er at voldelige konflikter skal unngås nesten uansett. Det er bedre å styre unna en konflitsituasjon fremfor å oppsøke den. Men når en voldelig situasjon er uungåelig så må selvforsvarsteknikkene være harde og automatiserte - ellers fungerer de kanskje ikke.

I WIKF Norges medlemsklubber har vi meget erfarne instruktører som lærer deg god teknikk, og som passer på at det ikke blir skader på trening. Treningen blir tilpasset dine forutsetninger og din fysiske form.

WIKF Norge har innledet et samarbeid med en av politiets og forsvarets instruktører innen selvforsvar som vi utvikler et helt nytt konsept med. Der vil det bli annet forklart i detalj hvor grensene går i forhold til norsk lov og norsk rettspraksis, og gis opplæring i teknikker tilpasset det norske smafunnet. Når konseptet står ferdig vil alle hovedinstruktørene i medlemsklubbene gjennomgå opplæring i dette konseptet. Vi har også en rekke instruktører og utøvere med bred erfaring som dørvakter, politi, vektere, yrkesmillitære, landslagsutøvere i karate og trening fra en lang rekke andre kampformer. Dette gjør at vi vet hva som fungerer og hva som ikke gjør det.

Fysiske konfrontasjoner kan deles i tre grupper:

  • Situasjoner der du har kontroll (politi, dørvakt, fysisk overlegen)
  • Tvekamper (konkurranser, kamp en mot en, krigssituasjoner)
  • Selvforsvarssituasjoner (situasjoner du ønsker å unngå, men der liv og helse står på spill)

I situasjoner der du har kontroll bør teknikkene være myke, det vil si frigjøringer, kast, låsninger og andre teknikker der man unngår å skade den man skal kontrollere.

I tvekamper er det klare regler med tydelige begrensninger, eksempelvis konkurranser innen karate, kickboksing, MMA, bryting, judo, taekwondo, boksing, thaiboksing, wushu, osv. Da er det viktigste å vinne over motstanderen. Den som har god teknikk og best kontroll over avstand (timing, angrepsvinkel, angrepstidspunkt) vinner normalt.

I selvforsvarssituasjoner er det ikke nødvendig å vinne, men å unngå farlige situasjoner eller komme seg unna ubehagelige situasjoner som oppstår. Årvåkenhet, oppmerksomhet, konflikthåndtering og evne til å fungere med mye adrenalin/stresshormoner i blodet kan være viktigere enn å kunne utføre avanserte teknikker. Selvforsvarssituasjoner innebærer uklare rammer, eksempelvis kan det man tror er en tvekamp utvikle seg til kamp mot flere motstandere, eller mot en motstander som plutselig viser seg å være bevæpnet. Overfall og ran kan komme brått og helt uventet.

Karateteknikker er kraftige, hurtige og perfeksjoneres gjennom mange år. For den som er opptatt av selvforsvar er det i tillegg til teknikktrening viktig å lære seg årvåkenhet og konflikthåndtering. Dette har karateinstruktørene kjennskap til. Det varierer fra klubb til klubb hvor mye av slik teori presenteres på trening.

othsukasuzuki221Tradisjonell karate er karate med dype røtter i sin oprinnelse. Wado-Ryu blir omtalt som den mest japanske stilarten av alle, og i motsetning til de fleste andre stilarter har den sine røtter fra det japanske fastlandet.

De fleste stilarter ble fremavlet på Okinawa, sør for det japanske fastland. Grunnleggeren av Wado-Ryu, Hironori Otsuka 10. Dan Meijin, var japaner. Han trente under Gichin Funakoshi, som har tilnavnet "Den moderne karates far". Funakoshi er mannen bak stilarten Shotokan, og underviste Otsuka i den stilarten. Shotokan hadde på den tiden (1920-årene) ingen form for kamp, kun kata. Dette mislikte Otsuka sterkt, og han ønsket å videreutvikle stilen til å også omfatte frikamp. Funakoshi var uenig i dette, noe som bidro til at Otsuka forlot Funakoshi og Shotokan.

I tiden etter dette utviklet Otsuka sin egen stil, Wado Ryu. Stilarten er en kombinasjon av teknikker fra Shotokan, Shito-Ryu som han studerte under grunnleggeren av stilarten, Kenwa Mabuni, Aikido som han studerte direkte under grunnleggeren Morihei Ueshiba og Shindo Yoshin Ryu Jujitsu som han selv hadde studert fra en alder av fem år, og som han selv var blitt utpekt til å overta rollen som hovedinstruktør for av sin mester. Otsuka satte dette sammen til karatestilarten Wado-Ryu, som han registrerte som offisiell stilart i 1938.

Wado Kokusai Karate-do Renmei ble opprettet av Dr. Tatsuo Suzuki i 1990. Dette gjorde han da han mente at de daværende stilartsfraksjonene innen Wado-Ryu stadig flyttet seg lengre unna de originale prinsippene og teknikkene for stilarten. Dr. Suzuki er den som har trent lengst og mest intensivt under Otsuka, og var hans "høyre hånd" i mange år. I hans organisasjon er det viktigste prinsippet at stilartens tradisjoner, oprinnelse og teknikker blir praktisert så autentisk som mulig. Dette er det viktigste innen tradisjonell karate.

I WIKF Norge følger alle medlemsklubbene de tekniske standarder som Dr. Suzuki legger til grunn for sin undervisning av Wado-Ryu. Teknisk Komité og hovedinstruktørene i medlemsklubbene reiser jevnlig til London for å delta på Dr. Suzukis Leader Course. Her terpes det på tradisjonelle teknikker for stilarten, og standarden holdes på et meget høyt nivå. Dette gjør at WIKF Norges medlemsklubber holder et høyt teknisk nivå og holder i hevd de tradisjonelle røttene i Wado-Ryu karate-do.

yesI WIKF Norge er det tre typer graderinger. Barnegradering til Mon-grader, ungdom- og voksengradering til Kyu-grader og "mestergradering" til Dan-grader.

Barn:
Barnegraderingene er tilpasset barn i alderen 8 til 12 år, med to graderinger i løpet av året. Gradene går fra 10. mon til 1. mon, der 1. mon er den høyeste graden. Gradene markeres med hvite belter som har farget stripe i midten langs hele beltet. Fargene følger de samme fargene som for ungdom- og voksengradering, med unntak av 10. og 9. mon
Det er egne overgangsregler når barn går fra å trene på barnepartier til ungdom- og voksenpartier. Som hovedregel skal barn som fyller 13 år i perioden 1. januar til 30. juni skal gradere til oransje belte på sommersamlingen samme år. Oransje belte er nivået som barna normalt går inn på ved første gradering i nytt system, men sjønn kan utvises dersom utøveren holder et høyt nok nivå.
Barnegraderinger foregår i dag internt i den klubb de trener ved, og graderingseksaminator skal være godkjent av Teknisk Komité.
Program for disse graderingene forefinnes i medlemsklubbene.

Ungdom og voksne:
Fra fylte 13 år gjennomfører utøveren ungdom- og voksengradering. Gradene går fra 8. kyu til 1. kyu, der første kyu er den høyeste graden. Gradene markeres med helfargede belter. Graderingene gjennomføres på de offisielle samlingene til WIKF Norge, og man graderer seg normalt to ganger i løpet av et år. Program for disse graderingene kan kjøpes i klubbene, eller direkte fra WIKF Norge.

Dan-grader:
Dan-grader kalles ofte for mestergrader, og markeres med sort belte. Gradene går fra 1. dan til 10. dan, der 10. dan er den høyeste graden. I vår stilart er det per i dag er det kun mulig å teknisk gradere seg til og med 4. dan, mens grader over disse er ærestitler som henger meget høyt. Eksempler på tildeling av grader over 4. dan er dersom man gjør noe eksepsjonelt for stilarten på internasjonalt nivå. Alle dan-graderinger i WIKF Norge er det Dr. Suzuki som foretar. Siden 1974 er det kun gitt dispensasjon ved to anledninger i Norge der andre enn Dr. Suzuki har stått for denne type gradering. Program for disse graderingene endres hvert tredje år. Gjeldende program finner du under lenken "Dangradering".

Grader og belter:

10. mon Hvit med turkis stripe 1. dan Sort belte
9. mon Hvit med rød stripe 2. dan Sort belte
8. mon Hvit med gul stripe 8. kyu Gult belte 3. dan Sort belte
7. mon Hvit med oransje stripe 7. kyu Oransje belte 4. dan Sort belte
6. mon Hvit med grønn stripe 6. kyu Grønt belte 5. dan Sort belte
5. mon Hvit med blå stripe 5. kyu Blått belte 6. dan Sort belte
4. mon Hvit med lilla stripe 4. kyu Lilla Belte 7. dan Sort belte
3. mon Hvit med brun stripe 3. kyu Brunt belte 8. dan Sort belte
2. mon Hvit med brun stripe 2. kyu Brunt belte 9. dan Sort belte
1. mon Hvit med brun stripe 1. kyu Brunt belte 10. dan Sort belte