Nyhetsarkiv

Det er alltid en utfordring å knytte seg til en ny stilartsorganisasjon. Overgangen er trolig mindre for Yasuragi enn mange andre kan oppleve da de er vant med teknikkene og ord og uttrykk, mens organiseringen vi har selvsagt inneholder noe nytt.

Med Yasuragi Budoklubb har WIKF Norge nå fått 4 sterke klubber på Østlandet i løpet av kort tid. Klubbene kommer til å utvikle et tett samarbeid med kompetanseoverføring og felles sosiale arrangement i tiden fremover.

Vi har fått et meget godt inntrykk av Yasuragi Budoklubb gjennom vår kontakt med sensei Paul G. Smith. Vi opplever at klubbens ledere er opptatt av etikk, har omtanke for dem som trener i klubben og et bevisst forhold til å bygge og utvikle klubben. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med medlemmene i Yasuragi Budoklubb og til et godt samarbeid de kommende årene!

Yasuragi Budoklubb har egne nettsider: http://www.yasuragibudoklubb.no

yasuragi_logo-702208