Nyhetsarkiv

Å bytte stilartsorganisasjon kan være en krevende prosess, og styret og de høyest graderte utøverne i Samurai diskuterte i lang tid før de bestemte seg for å bytte til WIKF Norge. Siden de fleste av våre treninger er åpne kom det utøvere fra Samurai på besøk til Sarpsborg Karateklub da sensei Cato Bruarøy (5. dan) og sensei Kjell Jacobsen (5. dan) hadde instruksjon for andre gang. Videre deltok utøvere fra Samurai på WIKF Norges treningsleir på Voss i vår.

samurai_logo-756030Styret i Samurai inviterte deretter sensei Bruarøy og sensei Jacobsen til å undervise i klubben slik at medlemmene kunne se våre teknikker og vårt tekniske nivå. Siden Samurai fremdeles var medlem av en annen stilartsorganisasjon takket vi først nei, men sa vi kunne komme dersom samtlige sortbeltere og samtlige styremedlemmer var enige i invitasjonen. Vi fikk en slik bekreftelse, og på treningen kom også utøvere fra andre WIKF-klubber på Østlandet. I etterkant var det flertall i klubbens styre og årsmøte for å bytte stilartsorganisasjon, søknad ble sendt og på WIKF Norges årsmøte i juni ble Samurai Karateklubb enstemmig ønsket velkommen som fullt medlem i WIKF Norge.

Samurai Karateklubb har hatt deltakere både på terningssamlingen med Dr. suzuki i Bergen i juni og på WIKF Norges vårsamling i Oslo. På samlingen i Oslo deltok de erfarne karatedommerne Thomas Bache og Segundo Lopez i graderingspanelet vårt. Flere utøvere fra Samurai har også meldt seg på vår treningssamling i Spania i august.

Representantene fra Samurai Karateklubb som vi har møtt har gitt et meget godt inntrykk - både teknisk og menneskelig. Vi gleder oss til et tettere samarbeid med Samurai Karateklubb, og til å bli bedre kjent med medlemmene i klubben!

Samurai Karateklubb har egne nettsider: http://www.samuraikarate.no.